Techem Srbija

Techem d.o.o. Beograd

Osnovna ideja i namera: Svako treba da plati ono što stvarno potroši – fer raspodela troškova grejanja

  • Veća svest o stvarnim potrebama i potrošnji grejanja
  • Menjanje navika i ponašanja potrošača u smeru energetske svesnosti– motivacija za energetski savesno ponašanje
  • Štednja energije, zaštita okoline, smanjenje trošenja prirodnih resursa, smanjenje emisije ugljen-dioksida

Inovativna tehnologija, jedinstvene usluge

Smanjenje troškova – zaštita sredine.

Otkrijte pogodnosti vrhunske tehnologije i usluga po meri tržišta. Mi pomažemo klijentima na tržištu nekretninama: investitorima, kućevlasnicima, stanarima u smanjenju troškova grejanja, vode i klimatizacije. Istovremeno, štednjom energije ne samo da se smanjuju troškovi već se štiti i životna sredina.
 
Paketi usluga individualno skrojeni po Vašoj meri.
 
Štedljiv i efikasan odnos prema energiji i vodi postaje sve važniji usled sve većeg ograničenja resursa i rasta cena na tržištu. Istok ili zapad, selo ili grad, povoljna ili povišena stanarina, mnogo ili malo potrebe za modernizacijom: Svako preduzeće na tržištu nekretninama suočava se sasvim različitim izazovima. Techem stoga predstavlja sinonim za pakete usluga i proizvoda koji su individualno skrojeni po meri tržišta.

Menadžment

dipl. ing. mech. Aleksandar Dušanić
Generalni Direktor
 
Telefon: +381 11 655 77 08
Fax.: +381 11 655 77 09
e-mail: info(at)techem.rs

Adrese

Beograd

Tetovska 54
11 000 Beograd
Telefon: +381 / 11 655 77 08
Fax: +381 / 11 655 77 09
e-mail: info(at)techem.rs

Subotica

Tolstojeva 31/a
24000 Subotica
Telefon/Fax:
+ 381 / 24 520 546

e-mail: info(at)techem.rs

Saznajte više: